Σάββατο, 06 Ιουνίου 2020 20:05

Ορίστηκαν από τον δήμαρχο Χαλανδρίου 5 εντεταλμένοι σύμβουλοι

Με απόφασή του ο δήμαρχος Χαλανδρίου Σίμος Ρούσσος όρισε τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους, ως εντεταλμένους συμβούλους χωρίς αμοιβή, με θητεία από 11/11/2019 μέχρι 6/11/2021 και τους αναθέτει την εποπτεία και τον συντονισμό σε συγκεκριμένους τομείς λειτουργιών του Δήμου:

1. Τον κ. Γεράσιμο Λυμπεράτο ως Εντεταλμένο Σύμβουλο και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες σε θέματα συντονισμού, βελτίωσης και αποτελεσματικότητας των λειτουργιών του τομέα Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Υλικών.

2. Τον κ. Δημήτριο Χριστουλάκη ως Εντεταλμένο Σύμβουλο και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες σε θέματα συντονισμού, βελτίωσης και αποτελεσματικότητας των λειτουργιών του τομέα καθαριότητας, περιβάλλοντος και κίνησης οχημάτων.

3. Τον κ. Νικόλαο Πράσσο ως Εντεταλμένο Σύμβουλο και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες σε θέματα συντονισμού, βελτίωσης και αποτελεσματικότητας των λειτουργιών του τομέα πολιτισμού και συγκεκριμένα των εκδηλώσεων του ΑΕΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Δήμου Χαλανδρίου.

4. Τον κ. Ιωάννη Λαδόπουλο ως Εντεταλμένο Σύμβουλο και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες σε θέματα συντονισμού, βελτίωσης και αποτελεσματικότητας των λειτουργιών του τομέα Προληπτικής Ιατρικής και συγκεκριμένα του Συμβουλευτικού Κέντρου Προληπτικής Ιατρικής (Σ.ΚΕ.Π.Ι.).

5. Την κ. Ευγενία Κατούφα ως Εντεταλμένη Σύμβουλο και της μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες σε θέματα συντονισμού, βελτίωσης και αποτελεσματικότητας των λειτουργιών του τομέα οικογένειας και ισότητας των δύο φύλων, εθελοντισμού, του τμήματος Λειτουργίας των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας, την ευθύνη λειτουργίας της επιτροπής αξιολόγησης και επιλογής δικαιούχων - ωφελουμένων του προγράμματος «Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας» στον Δήμο Χαλανδρίου και του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών.

Η άσκηση των αρμοδιοτήτων του Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου θα γίνεται πάντοτε σε συνεννόηση με την αντίστοιχη οργανική μονάδα, τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο και τον Δήμαρχο. Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας, τα καθήκοντα του απουσιάζοντα ή κωλυόμενου Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου, για τις μεταβιβασθείσες ως ανωτέρω αρμοδιότητες, θα ασκεί ο Δήμαρχος ή ο αρμόδιος αντιδήμαρχος.

Από την παρούσα Απόφαση δεν προκαλείται καμία δαπάνη εις βάρος του δημοτικού προϋπολογισμού. 

 


X

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για να αναδημοσιεύσετε ένα άρθρο παρακαλούμε απευθυνθείτε στο info@myxalandri.gr

Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε τη χρήση των cookies.