Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024 13:23

Προσωρινή διακοπή εργασιών Δημοτολογίου και Ληξιαρχείου ενόψει Μητρώου Πολιτών

dimarxeio.myxalandri.1

Ανακοίνωση του Τμήματος Δημοτικής & Αστικής Κατάστασης του Δήμου Χαλανδρίου σχετικά με το Μητρώο Πολιτών: 

Στις 22 Ιανουαρίου 2018 τίθεται σε παραγωγική λειτουργία το πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Πολιτών», σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3/Β/5-1-2018. Σε αυτήν αναφέρεται ότι οι κατά τόπους υπηρεσίες Δημοτολογίου των Δήμων, συνεπώς και το τμήμα Δημοτικής και Αστικής Κατάστασης του Δήμου Χαλανδρίου, θα διακόψουν τις εργασίες ενημέρωσης του Εθνικού Δημοτολογίου (δεν θα πραγματοποιείται καμία εγγραφή, διαγραφή, συμπλήρωση ή μεταβολή στοιχείων σε οικογενειακές μερίδες) από την 12η Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15:00 έως και την 22η Ιανουαρίου 2018 που θα ξεκινήσει η αποκλειστική χρήση του νέου Πληροφοριακού Συστήματος, με την έναρξη του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών.

Ανακοίνωση του Τμήματος Ληξιαρχείου του Δήμου Χαλανδρίου:

Στις 22 Ιανουαρίου 2018 τίθεται σε παραγωγική λειτουργία το πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Πολιτών», σύμφωνα με απόφαση του Υπ. Εσωτερικών η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3/Β/5-1-2018. Σε αυτήν αναφέρεται ότι από την 16η Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15:00 παύει η λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων και ως εκ τούτου δεν καταχωρίζεται καμία ληξιαρχική πράξη σε αυτό και δεν εκτυπώνεται καμία πράξη από αυτό. Δεδομένου ότι τις ημέρες της μετάπτωσης οι ληξιαρχικές πράξεις συντάσσονται χειρόγραφα, προτείνεται πέραν των ληξιαρχικών πράξεων θανάτου οι πολίτες να δηλώσουν τα ληξιαρχικά γεγονότα στις 22/1/2018  που θα ξεκινήσει η αποκλειστική χρήση του νέου Πληροφοριακού Συστήματος Μητρώου Πολιτών, με την έναρξη του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών.

Από 12 έως και 22 Ιανουαρίου 2018 διακοπή των εργασιών των υπηρεσιών Δημοτολογίου και Ληξιαρχείου 

Όλες οι κατά τόπους υπηρεσίες Δημοτολογίου των Δήμων θα διακόψουν τις εργασίες ενημέρωσης των τοπικά εγκατεστημένων πληροφοριακών συστημάτων δημοτολογίου, μέσω των οποίων ενημερώνεται το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα εθνικού δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) την 12 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15:00 μ.μ. Η επανάληψη των εργασιών ενημέρωσης των στοιχείων δημοτολογίου θα γίνει την 22 Ιανουαρίου 2018, με την έναρξη του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών και με αποκλειστική χρήση του νέου πληροφοριακού συστήματος μητρώου πολιτών.

Κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών δεν θα πραγματοποιείται καμία εγγραφή, διαγραφή, συμπλήρωση ή μεταβολή στοιχείων σε οικογενειακές μερίδες στα Δημοτολόγια των Δήμων της Χώρας.

Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από αιτιολογημένη αίτηση ενδιαφερομένου πολίτη δύναται να γίνεται καταχώριση εγγραφής στα χειρόγραφα βιβλία του δημοτολογίου.

Σε αυτές τις εξαιρετικές περιπτώσεις οι συγκεκριμένες καταχωρίσεις θα εισαχθούν υποχρεωτικά και κατά προτεραιότητα στο νέο πληροφοριακό σύστημα μητρώου πολιτών, με την έναρξη της παραγωγικής του λειτουργίας.

 

Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε τη χρήση των cookies.